Design & Utveckling

I över 70 år har PUKY utvecklat, designat och tillverkat av barncyklar och cykeltillbehör. Våra högkvalitativa cyklar i genomtänkt design är speciellt utformade och anpassade efter barns förmågor och behov. För att åstadkomma detta ser vi alltid till att samarbeta med experter på området, som barnläkare och rörelseterapeuter, redan under utvecklingsprocessen. Alla produkter från PUKY undergår en rad olika tester, både på förskolor och i våra egna testlokaler, för att vi ska kunna säkerställa en hög kvalitet. Utöver att erbjuda högkvalitativa produkter strävar vi efter att de ska produceras på ett så hållbart sätt som möjligt. 

warranty_puky

Produkter & Produktion

Ända sedan starten har PUKY erbjudit barncyklar som håller en särskild hög nivå av säkerhet. För att kunna göra detta har vi ett modernt testlaboratorium där alla PUKY-cyklar regelbundet blir testade. Men för oss räcker det inte med att enbart matcha marknadens standard och möta de lagstadgade kraven - vi nöjer oss inte förrän testresultaten är betydligt högre. Det är det enda sättet för oss att garantera en jämn och hög kvalitet. Utöver att testa kompletta cyklar lägger vi dessutom stor vikt på att se till att cyklarnas enskilda komponenter håller hög kvalitet redan under utvecklingsprocessen. Detta arbete fortsätter vid valet av lämpliga leverantörer som vi gör regelbundna platsbesök hos för att kontrollera att de uppfyller våra kvalitetsstandarder och har rättvisa arbetsvillkor. Varje leverans av komponenter kontrolleras av oss via ett slumpmässigt urval i vårt testcenter innan de monteras på cyklarna. En annan typ av kvalitetsarbete som vi på PUKY ägnar oss åt är en ökad automatisering i produktionen så att monotona arbetsuppgifter i högre grad blir utförda av robotar. Detta gör så att medarbetarna i produktionen kan lägga mer tid på att övervaka processerna och kontrollera kvaliteten på komponenterna - arbetsuppgifter som kräver mänsklig kompetens. Cyklarna kontrolleras också slumpmässigt under monteringen i fabrikerna för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Som ett kvitto på att produkter från PUKY håller den höga standarden som utlovas erbjuder vi våra kunder en produktbunden, tioårig garanti när de köper en ny PUKY-cykel.

puky garanti

Hållbarhet & Socialt ansvar

Våra höga satta standarder leder till att produkter från PUKY håller länge. Om något skulle gå sönder kan det oftast repareras eller ersättas eftersom vi har reservdelar i lager för våra produkter i upp till 10 år efter att produkten lanserats. Detta innebär alltså att i genomsnitt tre eller fyra barn kan använda en och samma PUKY-cykel efter varandra. Cyklarna från PUKY är "Made in Germany", men en vad betyder det egentligen? Jo, först och främst innebär det att våra cyklar nästan uteslutande tillverkas i Tyskland. Det betyder också att vi i så stor utsträckning som möjligt väljer att köpa komponenter till våra cyklar från europeiska leverantörer. På så vis kan vi på ett mer effektivt sätt både säkerställa att våra produkter håller den kvalitet som vi kräver och garantera att även våra leverantörer har rättvisa arbetsvillkor. PUKY genomför regelbundna kontroller hos alla våra leverantörer för att se att kraven uppfylls. När det kommer till avfall så försöker vi att återvinna så mycket som möjligt. Till exempel återvinns komponenter som inte tar sig igenom våra kvalitetstest helt och hållet. Vi arbetar också ständigt med att göra våra tillverkningsprocesser mer effektiva och våra  förpackningsmaterial miljövänligare. Utöver vårt miljömässiga ansvar är vi på PUKY också medvetna om vårt sociala ansvar. Vi anser att alla människors rätt att delta i arbetslivet är en viktig förutsättning för ett mer jämlikt samhälle. Därför har PUKY nära samarbeten med våra externa fabriker så att de kan skapa förutsättningar för ett anpassat arbete. Under årtionden har PUKY skapat arbetstillfällen för över 500 personer med olika funktionsnedsättningar. Utöver monteringen av cyklar arbetar mer än 25 personer med funktionsnedsättningar internt på PUKY. De arbetar i en specialbyggd monteringshall på vår anläggning i nära anslutning till produktionen.

Varukorg

Shipping Information

Shipping Information
Paketombud Hemleverans Kontorleverans
1-3 arbetsdagar Fri frakt 99 SEK 99 SEK