Kvalitet som övertygar

Cyklar från PUKY bygger på mer än 65 års erfarenhet av utveckling, konstruktion och produktion av barncyklar vilket skapar en unikt hög produktkvalitet som övertygar. Cyklarna testas regelbundet i vårt eget testlaboratorium och av oberoende institut (till exempel TÜV) som sträcker sig utöver gällande standarder och riktlinjer.

warranty_puky

10 års garanti*

På grund av övertygelsen om våra produkters kvalitet ger PUKY 10 års garanti på ramar, framgafflar och styren på alla produkter som köpts efter den 1 september 2016. 

Garantin är inte personlig. Den är överlåtbar och kan därför nyttjas av den andra eller tredje ägaren vid uppkomsten av defekter som beror på bearbetnings- och materialfel. 

För att aktivera garantin för första gången krävs det att köparen registrerar sig (online) inom 4 veckor efter köpet genomförts.

*på ramar, framgafflar, styren.

puky garanti

Garantivillkor

Alla PUKY-ramar, styren och framgafflar omfattas av en tioårig garanti (från inköpsdatumet). Garantin omfattar sprickor och deformationsskador orsakade av bearbetnings- eller materialfel. Undantaget från garantin är köpare som använder produkterna i sin yrkesverksamhet, till exempel förskolor.

Garantin gäller i hela världen och för alla PUKY-produkter. Garantin är begränsad till gratis reparation eller gratis leverans av en likvärdig ram, framgaffel eller styre. Installation och borttagning av ovannämnda delar omfattas inte av garantin. PUKY avgör om en reparation eller ett likvärdigt utbyte ska utföras. PUKY förbehåller sig rätten att ändra eller byta ut den ursprungliga komponentens färg. Ovannämnda tjänst förlänger eller förnyar inte garantin. PUKY förvärvar äganderätten till alla utbytta eller ersatta delar.

Garantin är produktbunden och därför överförbar mellan olika ägare. För att aktivera garantin första gången måste köparen registrera sig på PUKY:s hemsida (www.puky.de) inom fyra veckor efter att köpet genomförts. Efter registreringen får köparen ett garantinummer via e-post. Om PUKY-produkten säljs vidare måste den nya ägaren registrera sig på PUKY:s hemsida (www.puky.de) med ovanstående garantinummer eller det ursprungliga inköpsbeviset för att aktivera garantin för den återstående perioden.

För att ta garantin i anspråk måste ägaren meddela återförsäljaren (se inköpsbevis) av PUKY-produkten under garantiperioden om sin begäran genom att lämna in en kopia av inköpskvittot eller det garantinummer som skickats av PUKY. Om detta inte är möjligt för ägaren (till exempel på grund av flytt, nedläggning av verksamheten etc.) kan detta också göras direkt till PUKY. Fraktkostnader som uppstår i samband med garantianspråk genom att produkterna skickas till PUKY ska den ägaren av PUKY-produkten stå för.
 
Skador orsakade av normalt slitage är undantagna från garantin. Garantin gäller inte heller för skador som orsakats av felaktig eller olämplig användning, till exempel försummelse (bristande skötsel och underhåll), fall, överbelastning samt ändringar av ramen eller framgaffeln, eller montering eller konvertering av ytterligare komponenter. Garantin täcker inte ersättning för direkta eller indirekta följdskador.
 
Kundens juridiska rättigheter påverkas inte av denna garanti. Garantin gäller utöver de lagstadgade anspråken på leverans av felfria varor mot säljaren och begränsar inte de lagstadgade anspråken på grund av fel.
 
*på ramar, framgafflar, styren

Vanliga frågor om garantin

När börjar den 10-åriga garantin?

Garantiperioden gäller från och med datumet på det giltiga inköpskvittot.

Hur aktiverar jag garantin?

Väldigt enkelt: Du registrerar din produkt från PUKY under garantiregistrering. Kort efter registreringen får du ett garantinummer via e-post. Du bör notera detta nummer på ditt inköpsbevis och spara det för eventuella framtida garantianspråk.

Upphör garantin om jag säljer produkten?

Nej, garantin är produktbunden och därmed inte personlig. Efter aktivering av garantin, som måste ske inom de första 4 veckorna efter köpet, får köparen ett garantinummer via e-post. Detta nummer kan sedan ges vidare till den nya ägaren tillsammans med inköpsbeviset när produkten säljs vidare. För att upprätthålla garantianspråket inom garantiperioden måste även den nya ägaren registrera sig online i sitt namn och med produktens garantinummer.

Vilka tjänster omfattas av garantin?

Garantin avser reparation eller utbyte av en defekt ram, framgaffel eller styre. Den omfattar inte lönen för monteringsarbete eller utbyte av redskap.

Vilka skador täcks inte av garantin?

Garantin täcker inte skador till följd av normalt slitage, defekter, funktionsstörningar eller fel till följd av felaktig användning, försummelse, felaktig montering eller felaktigt underhåll eller installation av andra delar.

Varukorg

Shipping Information

Shipping Information
Paketombud Hemleverans Kontorleverans
1-3 arbetsdagar Fri frakt 99 SEK 99 SEK