ÅNGERBLANKETT

Denna blankett kan användas när konsumenten vill ångra ett avtal, enligt reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Konsumenten har även möjlighet att ångra sig på annat sätt än med blanketten, men rekommenderas alltid att spara underlag som visar att han eller hon har ångrat sig.

Information om näringsidkare

Namn

www.pukyshop.se

Adress

NM Nordic ApS

Sønder Boulevard 38

1720 Copenhagen V

E-post

info@pukyshop.se

Information om konsument

Namn

Namn 2 (om ni är fler som gjort köpet)

Adress

Adress

Telefonnummer (*)

E-post (*)

Jag/Vi meddelar härmed att jag/vi frånträder mitt/vårt köpeavtal avseende följande varor / tjänster:

Beställdes (datum) (*)

Mottogs (datum) (*)

Ort

Datum

Underskrift (gäller endast pappersblankett)

Underskrift 2 (om ni är fler som gjort köpet)

(*) Stryk det som inte gäller.

Varukorg

Shipping Information

Shipping Information
Paketombud Hemleverans Kontorleverans
1-3 arbetsdagar Fri frakt 99 SEK 99 SEK